top of page
11111.jpg

STRATEGIA NAWADNIANIA

Strategia nawadniania

W każdym typie uprawy obowiązuje bardzo typowy model strategii nawadniania roślin

Zasada nawadniania oparta jest na 3 okresach w trakcie dnia.Okres 1,  jest to czas od pierwszego nawadniania ranem do pojawienia się pierwszego przelewu. Roślina po ostatnim cyklu nawadniającym, ciągle pobiera wodę i tym samym spada wilgotność w samej macie uprawowej. W okresie pierwszym naszym zadaniem jest uzupełnienie wilgotności, którą straciła po ostatnim cyklu nawodnieniowym dzień wcześniej. Zwykle po 3-5 cyklach nawadniających powinien pojawić się pierwszy przelew z maty uprawowej. Często po dużych spadkach wilgotności po nocy ogrodnicy celowo podają w tym okresie dawki pożywki większe niż w pozostałych okresach, chcą szybciej uzupełnić wilgotność w macie. Przy mniejszym przelewie automatycznie podnosi się EC w macie, przy większym EC się obniża na skutek wypłukania składników pokarmowych.  

Okres 2,  jest to ten czas w ciągu dnia kiedy każdy cykl nawodnieniowy wywołuje przelew z maty uprawowej. Ilość przelewu jest uzależniona od długości dnia i intensywności radiacji. Procent przelewu ma wpływ na prawidłowe EC w macie, przy mniejszym przelewie 

Okres 3, okres ten obejmuje czas od ostatniego cyklu nawodnieniowego (popołudniem)  do pierwszego cyklu nawodnieniowego (rano). Roślina po ostatnim cyklu ciągle pobiera pożywkę z maty. Następuje stopniowy spadek wilgotności. W przypadku długiego dnia i dość słonecznego popołudnia polecamy cykle nawodnieniowe nocne po to by spadki wilgotności nie były zbyt gwałtowne. W zależności od gatunku roślin - spadki powinny wynosić od 7-15 %. Zbyt duże spadki działają na roślinę - generatywnie, zbyt małe wegetatywnie. Każda typ maty uprawowej jest przez nas kalibrowany pod kątem zawartości wilgotności w macie. Mając tą informację dokładnie wiemy o ile może spaść waga maty po nocy. 

Strategia nawadniania roślin posadzonych w matę.

Rośliny, które są posadzone w matę powinny być nawadniane w zależności od gatunku i terminu nasadzeń. Ogórek nie toleruje mocnego przesuszania maty - staje się dość szybko generatywny, dlatego też początek uprawy posadzonych ogórków musi być powiązany z przelewem nawet minimalnym po 2-3 dniach od postawienia rozsady na matę. W trakcie przerastania korzenia przez matę dość szybko wzrasta zapotrzebowanie wodne rośliny.


Pomidor - rozsada po posadzeniu na miejscu stałym powinna być podlewana dość oszczędnie po to by szukając pożywki w macie powiększała swój system korzeniowy. Takie postępowanie w pierwszym etapie produkcji zmusza roślinę do wzrostu generatywnego, kwitnienie jest zwykle bardzo prawidłowe. Ten etap utrzymujemy do kwitnienia 2 - go grona. W przypadku bardzo pochmurnych, ciemnych dni w pierwszym okresie ukorzeniania dopuszczalne jest nie podlewanie roślin w ciągu całego dnia. Wraz ze wzrostem rośliny, większym systemem korzeniowym i coraz to większym nasłonecznieniu. 

Papryka - po posadzeniu rośliny podlewamy podlewamy w tym pierwszym okresie tak by uzyskiwać minimalny przelew, również dopuszczalne jest nie podlewanie roślin nawet przez 2 dni w przypadku pogody pochmurnej i deszczowej. System korzeniowy papryki buduje się w matach kokosowych bardzo szybko. 

Wszystkie te informacje nie zastąpią obserwacji ogrodnika, wyciągania wniosków z dnia poprzedniego, testowania różnych metod. Nasze sugestie są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. 

Strategia nawadniania.

Strategia nawadniania są to wszystkie zabiegi związane z poprawną pracą systemu korzeniowego. Aby dokładnie obserwować wszystkie procesy zachodzące w matach zakładamy;

1)   maty przelewowe. 

2)   wagi do kontroli % wilgotności w macie uprawowej.

3)   urządzenia do kontroli poziomu EC, pH

Kiedy wszystkie parametry są zoptymalizowane takie jak EC, pH, % spadku wilgotności po nocy roślina ma bardzo duży komfort we wzroście. Widać to po sporych przyrostach, większym plonie i dobrej jakości owoców. Wymaga to od ogrodnika 10-15 minut dziennie czasu na zebranie tych danych i ustalenie parametrów na następny dzień. Codzienna obsługa przekłada się bezpośrednio na ilość i jakość plonu.

WAGI DO KONTROLI UWILGOTNIENIA MAT

Waga do kontroli uwilgotnienia mat pomaga ogrodnikowi podejmować decyzję co do czasu pierwszego cyklu nawodnieniowego rano, również jest pomocna przy decyzji związanej z cyklami nawodnieniowymi nocą. Dzięki temu prostemu urządzeniu kondycja systemu korzeniowego jest zwykle bardzo dobra. Przykład; jeśli pojemność wodna maty uprawowej wynosi 12 litrów to 10% spadek wilgotności po nocy wynosi 1,2 kg. Czyli jeśli mata uprawowa razem z roślinami waży 14,5 kg po ostatnim nawadnianiu (popołudniem)  to zaczynamy podlewać (rano) kiedy waga maty z roślinami osiągnie 13,3 kg. W ciągu tego czasu wartością zmienną jest tylko pożywka w macie. Stosowanie tego systemu wiąże się z zapisywaniem wagi maty z roślinami po ostatnim cyklu nawadniającym.

Mata przelewowa

Jest to nic innego jak rynienka podstawiona pod matę uprawową w celu zebrania przelewu.

Kontrolujemy;

  1.   EC przelewu

  2.   pH przelewu

  3.     % przelewu.

W zależności od gatunku uprawianej rośliny dane będą inne. Dla przykładu ogórek brodawkowy będzie potrzebował EC przelewu 3,5 - 3,8 i pH 6,1 - 6,3.  procent przelewu podczas dnia upalnego powinien wynosić około 30 %. Oznacza to że jeśli w ciągu dnia podlejemy roślinę 3 litrami wody 1 litr to przelew, który wycieka z maty a 2 litry to rzeczywista ilość pożywki pobrana przez roślinę. Bardzo ważną sprawą jest to kiedy pojawia się pierwszy przelew. Zwykle powinien się pojawić po 3 cyklu nawadniającym.

Urządzenie do kontroli EC

Urządzenie do pomiaru wartości EC. Służy do codziennych pomiarów w rynnie przelewowej, jak i w pożywce podawanej. Co 2-3 tygodnie kalibrujemy płynami do kalibracji poprawność wskazań sondy.

Urządzenie do pomiaru odczynu roztworu

Urządzenie do pomiaru odczynu pożywki podawanej jak i odczynu przelewu. Co 2-3 tygodnie powinno się urządzenie kalibrować roztworami kalibracyjnymi.

bottom of page