top of page
e819073b-78e4-4b90-8c20-491c186840eb.jpg

SYSTEM NAWADNIAJĄCY

Integralna cześć całego systemu

W dużej mierze od sprawnie działającego systemu nawadniającego zależy sukces w uprawie w substratach kokosowych. Musi być oparty na dobrych jakościowo komponentach, z dobrze wyliczoną wydajnością sekcji, precyzyjnym dozowaniem nawozów i dobrze działający systemem filtrującym.

SYSTEM NAWADNIAJĄCY

W dużej mierze od sprawnie działającego systemu nawadniającego zależy sukces w uprawie w substratach kokosowych. System musi być oparty na dobrych jakościowo komponentach, z dobrze wyliczoną wydajnością sekcji, precyzyjnym dozowaniem nawozów i dobrze działającym systemem filtrującym. System nawadniający jest podzielony na 4 części.

  1. Ujęcie wody i ewentualne jej magazynowanie. 

  2. System mieszania stężonej pożywki,

  3. System filtracyjny.

  4. Efekt końcowy - podawanie pożywki przez kroplowniki. 

UJĘCIE WODY I EWENTUALNE JEJ MAGAZYNOWANIE

Zwykle w warunkach Polski do fertygacji roślin używa się wody głębinowej. Wydajność pompy głębinowej powinna być dopasowana do powierzchni uprawy. Wydajność ta musi odpowiadać wymaganiom ilości wody dla jednej sekcji nawodnieniowej. Maksymalna liczba sekcji nawodnieniowych to 4-5.

Liczbę sekcji i wydajność pompy trzeba uwzględniać dobierając ilość substratu w przeliczeniu na 1 roślinę. Na przykład mata o wymiarach 100 x 15 x 10 cm ma 15 litrów pojemności. Gdy sadzimy na niej 4 rośliny ilość podłoża na 1 roślinę wynosi 3,75 l. W tym systemie możemy sobie pozwolić na 5 sekcji natomiast w przypadku kiedy ilość litrów substratu będzie mniejsza niż 5 powinniśmy mieć 4 sekcje. Przy dużej liczbie sekcji nawadniających w czasie słonecznych i długich dni mogą powstawać problemy związane z "niedolaniem" mat, czyli nie będziemy w stanie dostarczyć takiej ilości wody jakiej roślina będzie potrzebować. 

Coraz więcej gospodarstw montuje zbiorniki do magazynowania wody - zasilane bezpośrednio ze studni głębinowej. Często zakwasza się taką wodę już w momencie pompowania jej do silosu.

SYSTEM MIESZANIA STĘŻONEJ POŻYWKI 

o tym temacie przeczytacie więcej w zakładce system podawania pożywki

SYSTEM FILTRACYJNY

System filtracyjny służy do wychwycenia zanieczyszczeń mineralnych i organicznych z systemu nawodnieniowego. Ostatnim elementem całego systemu nawadniającego jest kroplownik, który dozuje pożywkę roślinie. Jest elementem bardzo podatnym na zanieczyszczenie. W celu wychwycenia zanieczyszczeń montujemy filtry dyskowe, które powinny mieć określoną zdolność oddzielania, filtrowania zanieczyszczeń wyrażoną w liczbie MESH. Dla kroplowników to 120 -140.

Przy problemach z dużą zawartością żelaza w wodzie konieczne jest zamontowanie także filtrów piaskowo-żwirowych z systemem płukania.

F6400-3-012-web.jpg

PODAWANIE POŻYWKI

Kroplowniki służą do precyzyjnego podawania pożywki  w uprawach w substratach. Najczęściej wybierana opcja to kroplownik o wydatku wody 2 l na godzinę, z kompensacją ciśnienia. W ciągu 3 minut podlewania wprowadza on 100 ml pożywki. Typowe modele kroplowników pracują w zakresie 0,7-4,0 atm.


Sterowanie pracą nawadniania może się odbywać czasowo - sami ustalamy częstotliwość nawadniania, bądź też ustalamy częstotliwość w oparciu o czujnik światła. Wtedy ustalamy stosunek J/cm2 do ilości pożywki. W praktyce odbywa się to tak, że jeśli czujnik światła "zliczy" konkretną ilość jednostek energii, automatycznie zostanie wprowadzona konkretna dawka pożywki.

Kroplowniki wbijamy w rurę PE, z zagęszczeniu dopasowanym do liczby roślin w rzędzie.

IMG_3043.heic

STEROWNIK DO URUCHAMIANIA I PROGRAMOWANIA CYKLI NAWODNIENIOWYCH.

Sterownik uruchamia cykl nawadniający, steruje częstotliwością cykli. Konkretny model sterownika obsługuje konkretną ilość elektrozaworów czyli sekcji nawadniających. Mają dość sporo funkcji ułatwiających prace z nawadnianiem.

IMG_3142.heic
bottom of page