top of page

OCHRONA BIOLOGICZNA

Od kilku lat w uprawach tunelowych wzrasta zainteresowanie ochroną biologiczną upraw takich jak pomidor, ogórek, papryka. Popularność tej ochrony roślin jest związana z:

1. Ze zwiększonymi wymaganiami kupców,

2. Coraz częstszymi kontrolami na pozostałości środków ochrony roślin,

3. Wycofywaniem co roku kilku skutecznych preparatów chemicznych.

PRZĘDZIOREK

Tetranychus urticae_Koppert BIological S

MSZYCA

Myzus persicae var persicae_Koppert BIol

MĄCZLIK SZKLARNIOWY

Trialeurodes vaporariorum_Koppert BIolog

WCIORNASTEK

Frankliniella occidentalis_Koppert BIolo

SKOŚNIK POMIDOROWY (TUTA ABSOLUTA)

Tuta absoluta_Koppert BIological Systems
bottom of page